for Film & TV
Manus & Klipp

Håkon Noodt

Screenwriter   Storyproducer   Editor

Farmer John says -

Don't spook the Horse

 

C u r r i c u l u m

New York University

Tisch School of the Arts,

Institute of Film & Television,

Bachelor of Fine Arts 1990


Dramatic & visual writing

Cinematographer

Director

Produksjoner

S k a l l e

Barnebøker, serie

Forfatter og illustratør 2015


J u l e k o n g e n

Julekalender 24 x 24 mins’, NRK

Storyprodusent & Postprodusent 2008-2012

Manusforfatter endelig manus 2010-2011

Klipp 2011-2012


N o k a s

Spillefilm, 87 mins’, Alligator Film

Regi Erik Skjoldbjærg

Klipp (re-cut) 2010


E S C   C o u n t d o w n

Ian Wright takes a closer look at the Norwegian way of life, sendt i 39 land 

før finalen i MGP 2010, 3 x 29 mins’

EBU / Dinamo Story / NRK

Manuskonsulent & Postprodusent 2010


F o t b a l l k r i g e n

Serie med Bård Tufte Johansen, NRK

Klipp, 4 x 30 mins’ 2009-2010


F l y t t e f e b e r

Realityserie, 6 x 30 mins’, NRK

Seriemanus & Dramaturg 2008-2009


H a l v s e i n t 

Animert talkshow, 11 x 24 mins’, NRK

Manusredaktør & Mentor 2007-2008


J ø y e   m e g   f o r   e n   j u l

Animert kortfilm, 8 mins’, NRK

Manusredaktør 2007


L u f t e n s   H e l t e r

Komedie-dramaserie med Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Jon Skolmen, 8 x 24 mins’, NRK

Klipp 2007


S t ø r s t   a v   A l t

Dramaserie, NRK

Klipp, 3 x 58 mins’ 2006


S i v   &   K n u t  - 

e n   k j æ r l i g h e t s h i s t o r i e

Dokumentarserie, 6 x 30 mins’, Rubicon

Co-regi & Klipp 2004-2006


V i l l a   E u r o p a 

Historisk drama i utvikling, 

basert på Ketil Bjørnstads roman.

Rubicon / NRK

Manuskonsulent 2004-pt


B e r s e r k   m o t   N o r d p o l e n

Docutainment med Jarle Andhøy, Alex Rósen og David Mercy, 6 x 30 mins’

Moment TV v Kaare Skard / NRK

Regi- etterarbeid & Klipp 2003


T h e   O t h e r   V o i c e s

Dokumentarfilm om en splittet befolkning i New York City etter 9/11, 40 mins’, NRK. Produsent-regisamarbeid med Petter Nome

Regi, Foto og Klipp 2002


O n l y   O n c e

Dokudrama-serie, 8 x 40 mins’, ikke produsert, manus foreligger for interessenter

Dinamo Story / Rubicon / NRK 

Forfatter 2001-2002


S l å   p å   R i n g

Underholdningsserie med Erlend Klarholm Nilsen & Stein Johan Grieg Halvorsen, NRK

Regi åpningsshow & Postproducer 

første sesong 2001


M ä r t h a   L o u i s e   3 0   å r

Bursdagsportrett av HKH, 52 mins’, NRK 

Manusbidrag, Postprodusent & Klipp 

2001


D e t   T r e d j e   T e g n e t 

T h e   R e d e e m e r 

L a   R é d e m p t r i c e

Dramaserie, 6 x 30 mins’

Arte / Cipango / NRK

Serieskaper, Regi for- og etterarbeid, Casting, levering av klipp 1999-2001

Hovedforfatter 1999-2000


T h i s   i s   S c a n d i n a v i a n

Doku-reklame for SAS, 30 mins’.  

Produsent-regisamarbeid med Petter Nome

Regi, Foto og Klipp 2000 


A v i d   L o n d o n

Betatester for Avid XpressDV før global lansering av ny software 1999-2000


G r i n g o s

Dokumentarserie over to sesonger, NRK

Regi og Foto, 5 x 40 mins’ 1998-1999

Postprodusent og Klipp 1997-1999 U -  r e d a k s j o n e n

NRK, redaksjonssjefer Karin Julsrud, 

Anders Holm, og Leif Holst Jensen

Serieskaper, Manusbidrag, Utvikler av konsepter og serier 1992-1997

Mentor for nye regissører og producere, «innføring i U’s metoder» 1993-1999

Klipp, 140 x 30 mins’ i et titalls 

forskjellige formater 1991-1997;


U

Ungdomsserie over ni sesonger, 

158 x 30 mins’, mange regissører se: Wikipedia 

Klipp, 90 x 30 mins’ 1991-1995


A l e x

Stuntreporter

Klipp 1991-1994


U  -  d i r e k t e

Live-broadcast, serie 6 x 30 mins’ 

Klipp av innslag 1992


L i k   m e g   n å r   j e g   e r   t e i t

Novellefilm, basert på Henrik Mestads oppsetning med samme navn, 30 mins'

Speranza Film

Klipp 1992


G ø y   p å   L a n d e t

Komedie-drama miniserie 5 x 8 mins’ 

Klipp 1992


V å r   V å r

Realityserie, 7 x 30 mins’

Klipp, 3 x 30 mins’ 1993


E n   A n n e n   A n n a

Novellefilm, 37 mins’

Klipp 1994


U  -  n a t t

Live-broadcast, serie 6 x 150 mins’ 

Mentor & Klipp av innslag 1994


F l å t t u m   G å r d

Dramaserie, 6 x 30 mins’

Klipp 1994


7 0  -  t a l l s   k a m e r a t e n e

Komedie miniserie 6 x 8 mins’

Klipp 1994


V å r o f f e r e t

Musikkvideo med Oslo Filharmoniske Orkester

Klipp 1994


Musikkvideoer med:

D u m   D u m   B o y s

M o t o r p s y c h o

B e l   C a n t o

S t e l l a   G e t z

C h o c o l a t e   O v e r d o s e

B a r b i e   B o n e s

P o g o   P o p s 

Klipp 1992-1994


Å t t e   &   1 / 2

Realityserie, 11 x 30 mins’

Klipp, 6 x 30 mins’ 1995


T u r  -  R e t u r

Realityserie, 12 x 30 mins’

Klipp, 6 x 30 mins’ 1995


L a s   V e g a s   1 4

Komedie-serie med Gartnerlosjen, 5 x 8 mins’

Klipp 1996


U  -  V e r d e n

Enkelt-dokumentarer x 30 mins’

NRK / SVT / YLE / DR

- Krig i Jugoslavia

- Jentehandel i Nepal 

- Studentopprør i Paris 

- Gategutter i Colombia 

- Unge aboriginere i Australia 

- Atombomber i Fransk Polynesia

- Svart-hvitt kjærestepar i Sør-Afrika

Klipp 1992-1997


U  -  T r i p p e l

Dokumentarserie 1996-1998, 39 x 30 mins

Skapermanus co/m U-redaksjonen 1996 

Klipp 9 x 30 mins’ 1996-1997


U  -   s e r i e   m e d   h i s t o r i e r

Dokumentarserie 1997-2000, 51 x 30 mins’

Skapermanus co/m U-redaksjonen 1997

Klipp 7 x 30 mins’ 1997Forts. utenfor U


K j e l l   E l v i s

Dokumentarfilm om Elvis-imitatoren 

Kjell Henning Bjørnestad, 52 mins’

Toverud & Brekne Films

Klipp 1997


A n d e r s   W y l l e r

Musikkvideo, Kirkelig Kulturverksted

Klipp 1997


M e r c u r y   M o t o r s

Musikkvideoer, Sonet & Rodeløkka Grammofon

Klipp 1994-1997


M u l t i m e d i a   E v e n t s 

Stageway Event AS

Troll åpningsshow, og andre events, musikkvideo med Sissel Kyrkjebø

Klipp 1993-1997


C o n   H u m o   e n   l a   C a b e z a 

M e d   r ø y k   i   h o d e t

Dokumentarfilm om barnesoldater i 

El Salvador, 40 mins’

Ingrid Skaare independent

Klipp 1996


R e k l a m e k a m p a n j e   N R K

JBR

Klipp 1996


D u m   D u m   B o y s

Musikkvideo, Ramalama

Klipp 1996


A l e x   G o l d 

Salgsvideo, 80 mins’, Polygram / NRK

Klipp 1995


D ø d s h j e l p

Utdannings- informasjonsfilm, 30 mins’

Kirkens nødhjelp

Klipp 1995


T o m   P a c h e c o

Musikkvideo Sonet

Klipp 1994


L i l l e h a m m e r   O L   1 9 9 4

Musikkvideoer, bl.a. med Jim Cochron

Klipp 1993-1994


O r d   &   B i l d e r  - 

et portrett av Kjell Askildsen

Dokumentarfilm om, og med forfatteren, med dramatiseringer, 30 mins’

Broll Films

Manuskonsulent og Klipp 1993


R i m i   H o c k e y

Doku-reklame, Filmselskapet X

Klipp 1993


M a n g a s   C o l o r a d a s

Dokumentarserie med Erik Bye og indianerhøvdingen Bob Haozous, NRK

Klipp 1992


K v i n n e r   i   N a t t   o g   T å k e

Dokumentarfilm om konsentrasjonsleire 

under 2. verdenskrig, 40 mins', NRK

Klipp 1991


M i d t   i   s m ø r ø y e t

Barneprogram, NRK

Klipp 1991


K L M

Sketsjer med Trond Kirkvaag, 

Knut Lystad & Lars Mjøen, NRK

Klipp 1990-1991


T h e   J i m   H e n s o n   H o u r

TV-serie med The Muppets, 

Jim Henson Compan

Produksjonsassistent 1989


    Priser
        Medvirkning
             Nominasjoner

Prix Danube 1993

Vinner - Beste ungdomsprogram
U - JUGOSLAVIA

Regi: Morten Tyldum 

Foto: Jørn Broll 

Produksjonsleder: Vibeke Ringen Programleder: Cathrine Irgens Nilsen 

Klipp - Håkon Noodt


Prix Jeunesse 1994

Nominert - Beste ungdomsprogram
U

Flere regissører 

Redaksjonssjef: Karin Julsrud 

Klipp - Håkon Noodt og Helge Billing


Prix Europa 1995

Vinner - Prix Europa Special
ÅTTE & 1/2

Regi: Morten Tyldum, Vibeke Ringen, Petter Rosenlund, Lars Toverud

Postproducer & Klipp - Håkon Noodt og Cecilie Bugge


Prix Europa 1995 

Vinner - Special Commendation
EN ANNEN ANNA

Regi: Karin Julsrud 

Foto: Philip Øgaard 

Produksjonsleder: Kirsti Asskildt

Klipp - Håkon Noodt


Gullruten 1995 

Vinner - Beste musikkvideo

VÅROFFERET

Regi: Pål Nissen

Klipp - Håkon Noodt


Gullruten 1995 

Vinner - Beste film
EN ANNEN ANNA

Regi: Karin Julsrud 

Foto: Philip Øgaard 

Produksjonsleder: Kirsti Asskildt

Klipp - Håkon Noodt


Gullruten 1995 

Vinner - Beste dokumentar
U-VERDEN  SØR-AFRIKA

Regi: Pål Nissen 

Foto: Jørn Broll 

Produksjonsleder: Randi Helland

Klipp - Håkon Noodt


Natt & Dag 1995 

Vinner - Beste TV-program
ÅTTE & 1/2

Regi: Morten Tyldum, Vibeke Ringen, Petter Rosenlund, Lars Toverud

Postproducer & Klipp - Håkon Noodt og Cecilie Bugge


Prix Jeunesse 1996 

Vinner - Beste ungdomsprogram
U-VERDEN SØR-AFRIKA

Regi: Pål Nissen 

Foto Jørn Broll 

Produksjonsleder: Randi Helland

Klipp - Håkon Noodt


Gullruten 1999

Vinner - Åpen klasse
GRINGOS

Regi & Foto: Terje Nilsen Produksjonsleder & foto: Cecilie Rego Programleder: Petter Nome

Regi, Foto, Postproducer & Klipp - Håkon Noodt


Gullruten 2007 

Vinner - Beste TV-drama
STØRST AV ALT

Regi: Erik Skjoldbjærg og Eva Isaksen

Klipp - Håkon Noodt og Anne Andressen


Annecy International 2008 

Nominert - Beste TV-serie
HALVSEINT

Regi: Rune Nilson 

Art direction: Mattis Folkestad

Manusredaktør - Håkon Noodt


Amanda 2008 

Nominert - Beste kortfilm
JØYE MEG FOR EN JUL

Regi: Rune Nilson 

Art Direction: Mattis Folkestad

Manusredaktør - Håkon Noodt


Gullruten 2008 

Nominert - Beste nyskapning
HALVSEINT

Regi: Rune Nilson 

Art Direction: Mattis Folkestad

Manusredaktør - Håkon Noodt


Gullruten 2008

Nominert - Beste humorprogram
HALVSEINT

Regi: Rune Nilson 

Art Direction: Mattis Folkestad

Manusredaktør - Håkon Noodt


Amanda 2011 

Vinner - Beste manus
NOKAS

Forfatter: Christopher Grøndahl

Klipp (re-cut) - Håkon Noodt


Amanda 2011 

Vinner - Beste regi

NOKAS

Regi: Erik Skjoldbjærg

Klipp (re-cut) - Håkon Noodt


Kosmorama 2011 

Vinner - Beste nyskapning

NOKAS

Regi: Erik Skjoldbjærg

Klipp (re-cut) - Håkon Noodt 


Kosmorama 2011 

Vinner - Beste klipp

NOKAS

Klipp: Frida Eggum Michaelsen

Klipp (re-cut) - Håkon Noodt


Atlas d'Or 2011

Grand Prix du Jury 2011 Arras Film Festival

NOKAS

Regi: Erik Skjoldbjærg 

Forfatter: Christopher Grøndahl

Klipp (re-cut) - Håkon Noodt


Barnevakten 2012 

Vinner - Årets beste familieprogram

JULEKONGEN

Regi: Thale Persen 

Manusforfattere Lars Gudmestad, 

Harald Rosenløw Eeg

Manusforfatter endelig manus,

Storyprodusent, og Klipp - Håkon Noodt


Gullruten 2013 

Nominert - Beste barne- eller ungdomsprogram
JULEKONGEN

Regi: Thale Persen, 

Manusforfattere Lars Gudmestad, 

Harald Rosenløw Eeg

Manusforfatter endelig manus,

Storyprodusent, og Klipp - Håkon Noodt


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©HN™

J U L E K O N G E N   2 0 1 2

Kevin på vei til Ridderdalen                                                                               © Illustrasjon: Bjørn Brochmann

M A M M O N   2 0 1 6

N O K A S   2 0 1 0

© Alligator Film

©HN™

E S C  C o u n t d o w n   2 0 1 0

ESC er verdens største underholdningsshow med 100 millioner seere                                  Fotos: NRK

H A L V S E I N T   2 0 0 7  -  2 0 0 8

"Jøye meg for en jul", Amanda nominert

 Heinrich Himmler

Mattis Folkestad, Animation Art Director

  Rune Nilson, hovedkarakter Felix

© NRK

©HN™

F O T B A L L K R I G E N   2 0 1 0

Bård har funnet seg en venn på Kaizer Chiefs vs. Orlando Pirates                            Foto: Joachim Førsund

S I V  &   K N U T   2 0 0 6

Det narkomane kjæresteparet Siv og Knut giftet seg i Oslo Domkirke etter at Knut hadde tigget penger på gata for å gi sin kjære et drømmebryllup.


Fotos: Dagbladet

 

©HN™

L A   R É D E M P T R I C E   2 0 0 2

 Det Tredje Tegnet 2002

 Serien ble sendt i  Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Wales og Norge I 2001 og 2002           © ARTE / NRK

G R I N G O S   1 9 9 7  -  1 9 9 9

Tres Gringos

Vignett                                                                                             © NRK

Tres Gringos 

skal til Las Vegas for å møte en ekte heks som serverer suppe til sultne, spillegale hjemløse.

Petter Nome,

Terje Nilsen,

Håkon Noodt


Fotos: NTB

Lord of the tunnels

©HN™

B E R S E R K   M O T   N O R D P O L E N   2 0 0 3

                                                                                                                                                                 © Jarle Andhøy / Moment TV / NRK

U   1 9 9 1  -  1 9 9 8

                                                                                                                                                                                                   Foto: Pål O. Nissen

U-redaksjonen 1992-1993

        Øverst: Gaute Gunnari, Cristoffer Leborg, Kåre Sponberg, Pål Nissen, Morten Tyldum, Birgitte Wethal, Bernt Syversen, Terje Nilsen, Kathleen Mcintyre. Andre rad: Marit Åslein, Wenche Jakobsen, Norunn Reinertsen, Cathrine Irgens Nilsen, Ingrid Skaare, Margrete Kåset. Tredje rad: Cathrine Wik, Jørn Broll, Håkon Noodt, Leif Holst Jensen, Bård Tufte Johansen, Randi Helland. Fjerde rad: Eva Norderhaug, Marit Gjertsen, Jo Raknes, Arne Thoresen, Harald Eia, Ole Andreas Holen, Thomas Robsahm. Foran: Axel Hveding.       

        Under (som ikke var med over): Tore Steen Johnsen, Helge Billing, Anders Holm, Geir Eriksen, Karin Julsrud, Cecilie Nordstrøm, Petter Rosenlund, Vibeke Ringen, Chris Amble, Erik Meyn, Torstein Vegheim, Ørjan Karlsen, Vicky Schaubert.                                                                         

Jo Raknes er fugleskremsel på Flåttum Gård 1994                                                                       Foto: HN

                                                                                                                                                                                                   Foto: Pål O. Nissen

Alex - "the dive"

 Flåttum Gård                                          Fotos: HN

  Karin Julsrud, skaper av U

70-talls kameratene  

Terje Nilsen, skaper av U

Shimmering, warm and bright                                                            

Prix Jeunesse 1996

Randi Helland, Pål Nissen, Håkon Noodt                                                                                     Foto: NRK

Sjiraffheising og pølsefest. HN fikk sjiraff-flagg av U-redaksjonen fordi han hadde flaggstang. Som takk fikk U-redaksjonen lov til å pusse kuppelen på toppen.

Peter Gabriel hjelper til å dekorere veggen i U-redaksjonen.

5-års jubileum 1996                                                       Foto: NTB

Jo Raknes, Jørund Kopren, Anne Kat Hærland, Jon Haukeland, Lisa Gamlem, Harald Eia, Tante Gurly, Synnøve Svabø, Åse Linda Tynning, Ole Andreas Holen, Tonje Steinsland, Karin Julsrud, Espen Thoresen, Leif Holst Jensen, Cathrine Irgens Nilsen.  

U-redaksjonen 1998, nesten tredoblet                                                                                        Foto: NRK

 

©HN™

N Y U

Shooting on Manhattan Bridge 1988                                                                                         Photos: HN

Central Park skating rink 1987                                                                                           

721 Broadway                                              Photo: NYU    

 Washington Square                       Photo: NYU      

 Grandma                                                                                                                               

  NYU, Tisch School of the Arts, Bachelor of Fine Arts 1990

Tine Fossmo, star & co-creator of "Me and My Cat", NYU film 1987                            Photo: Roy Mosvold

Traffic from room 1408, 55 East 10th Street                                                                         

Fling with Miss Piggy 1989                                                                                              Photos: Carol Nowak

  Jim Henson Company 1989

Selfie anno 1986                                                                                                                      

Sea gull brings peace to WTC                                                                                                

This is a horse

 

                                                   snapshot © Weld cover


I keep gettin’ younger

My life’s been funny that way

Before I ever learned to talk

I forgot what to say


               - Neil Young

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.