for Film & TV
Manus & Klipp

Håkon Noodt

Screenwriter   Storyproducer   Editor

Manuset til TV-serien "Julekongen"


© Tekst: Harald Rosenløw Eeg - 220 scener 2009, 2010

© Tekst: Lars Gudmestad - 220 scener 2009, 2010

© Tekst: Håkon Noodt - 220 scener 2010, 2011


Fagansvarlig for endelig manus 2010 og opptaksmanus 2011: © Håkon Noodt


En historie av: Harald Rosenløw Eeg & Lars Gudmestad, samt NRK Super v/ bl.a. Ingrid Hafstad, Marius Hoel, Håkon Noodt, Thale Persen


Dette verket er kopi av det manuset som ble brukt til å produsere TV-serien “Julekongen” med i 2011 (v6), regi: Thale Persen


© NRK 2012


Materialet i denne publikasjonen er beskyttet av åndsverklovens bestemmelser. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.