for Film & TV
Manus & Klipp

Håkon Noodt

Screenwriter   Storyproducer   Editor

Manuset til TV-serien "Julekongen"


© Tekst: Harald Rosenløw Eeg - 220 scener 2009, 2010

© Tekst: Lars Gudmestad - 220 scener 2009, 2010

© Tekst: Håkon Noodt - 220 scener 2010, 2011


Fagansvarlig for endelig manus 2010 og opptaksmanus 2011: © Håkon Noodt


En historie av: Harald Rosenløw Eeg & Lars Gudmestad, samt NRK Super v/ bl.a. Ingrid Hafstad, Marius Hoel, Håkon Noodt, Thale Persen


Dette verket er kopi av det manuset som ble brukt til å produsere TV-serien “Julekongen” med i 2011 (v6), regi: Thale Persen


© NRK 2012


Materialet i denne publikasjonen er beskyttet av åndsverklovens bestemmelser. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.